O homosexuálnych partnerstvách by sa v spoločnosti nemalo hovoriť, myslí si tretina populácie.

Tragédia zo Zámockej ulice otriasla Slovenskom a rozprúdila debatu o zrovnoprávnení partnerov rovnakého pohlavia. Názory populácie sa však zmenili len mierne. Pre tretinu ľudí je táto téma stále tabu. Agentúra NMS Market Research sa venuje pravidelnému meraniu postojov ľudí k rôznym citlivým témam. Jednou zo sledovaných tém sú aj homosexuálne partnerstvá. Vďaka meraniu pred a po tragédii je možné určiť, koľko % Slovákov a Sloveniek zmenili svoj názor.

Takmer polovica (49 %) Slovákov a Sloveniek si myslí, že v spoločnosti je potrebné hovoriť o téme homosexuálnych partnerstiev.  Pred tým, než došlo k teroristickému útoku na Zámockej ulici, malo tento názor 40 % populácie. Tragédia teda prinútila prehodnotiť svoj názor 9 % ľudí. Približne pre tretinu populácie (32 %) je táto téma stále tabu a pätina sa nevie vyjadriť.

 

O homosexuálnych partnerstvách nechcú počúvať predovšetkým muži

Muži v porovnaní so ženami si častejšie myslia, že téma homosexuálnych partnerstiev nepatrí do spoločenskej diskusie. Tento názor zastáva 36 % mužov a 28 % žien. Rozdiely v názoroch sú aj medzi voličmi rôznych politických strán. Voliči, ktorí v roku 2020 v parlamentných voľbách volili strany PS / Spolu, SaS a Za ľudí si častejšie myslia, že o tejto téme je potrebné hovoriť. Opačný názor majú častejšie voliči ĽSNS a strany Vlasť.

V zozname citlivých tém sú však homosexuálne partnerstvá na poslednom mieste

Respondenti v prieskume mali pred sebou zoznam vybraných citlivých tém a ku každej mali uviesť, či by sa o nich v spoločnosti malo alebo nemalo rozprávať. Napriek miernemu nárastu potreby rozprávať o homosexuálnych partnerstvách sa táto téma ocitla na chvoste prezentovaného zoznamu. Za dôležitejšie Slováci a Slovenky zvolili napríklad aj témy ako je rodová rovnosť či menštruácia a menštruačná chudoba.Slováci a Slovenky sú za to, aby sa v spoločnosti rozprávalo predovšetkým o chudobe, sexuálnom zneužívaní či domácom násilí.

 

O prieskume

Na Slovensku prieskum prebiehal online formou v období od 18. – 22. novembra 2022. Zúčastnilo sa ho 1 027 respondentov, ktorí tvorili reprezentatívnu vzorku online populácie vo veku 18+ rokov.

Kontakt pre médiá

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia– denisa.lakatosova@nms-sk.sk, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je česká výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.