Psychické zdravie Slovákov: Negatívne emócie prežívajú najmä mladí

Väčšina Slovákov a Sloveniek sa považuje za šťastných ľudí. Smútok bez dôvodu, úzkosť či stres priznali predovšetkým mladšie generácie. Zvýšenú pozornosť je nutné venovať aj zisteniu, že každý tretí mladí človek do 26 rokov sa na Slovensku necíti byť v spoločnosti prijatý.

Napriek tomu, že posledné roky nás skúšali neľahkými skúškami vo forme pandémie, inflácie, či otrasmi na politickej scéne, väčšina Slovákov a Sloveniek sa považuje za optimistov (74 percent). Porovnateľné percento ľudí (71 percent) o sebe tvrdí, že sú šťastní. Šťastnejšie sa cítia byť viac ženy (74 percent ) v porovnaní s mužmi (67 percent) a ľudia s vysokoškolským vzdelaním (85 percent). „To, do akej miery sa cítime byť šťastní, do určitej miery ovplyvňuje naša životná úroveň a spôsob života. Medzi najmenej šťastných ľudí na Slovensku patria ľudia s najnižším príjmom a tí, ktorí žijú sami,“ dopĺňa výsledky Denisa Lakatošová z NMS.

 

Negatívne emócie prežívajú predovšetkým mladé generácie

Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať zisteniu, že negatívne emócie priznali vo väčšej miere mladí ľudia vo veku od 18 do 34 rokov. S narastajúcim vekom je prežívanie negatívnych emócií menej časté.

Každý druhý mladý človek v tomto veku sa cíti byť vystresovaný (53 percent), 39 percent pociťuje úzkosť35 percent mladých ľudí priznáva, že často pociťujú smútok, aj keď na to nemajú dôvod. Všetky namerané hodnoty sú signifikantne vyššie, ako je priemer populácie.  Na duševné ťažkosti upozorňujú mnohí odborníci na Slovensku a výsledky prieskumu potvrdili, že to je téma, ktorej je potrebné sa venovať.

Mladí ľudia žijú celý svoj život v pretlaku informácií. Prakticky nepoznajú svet bez internetu, čo znamená, že sú dobrým aj zlým správam vystavovaní neustále. Záťaž v dôsledku negatívnych správ zintenzívnili udalosti ako pandémia, ekonomická či environmentálna kríza alebo silná polarizácia spoločnosti, ktoré mnohých zastihli v kritických fázach života. Ak nemajú v živote zaužívané zvládacie mechanizmy, môže to eskalovať k závažným psychickým problémom,“ hovorí Denisa Lakatošová.

 

 

Každý tretí mladý človek sa necíti byť v spoločnosti prijatý

K psychickým ťažkostiam mladých ľudí neprispieva ani to, že približne každý tretí mladý človek vo veku 18 až 26 rokov sa necíti byť v slovenskej spoločnosti prijatý. Je to výrazne viac, ako je priemer populácie (19 %). Mladí ľudia sa necítia byť prijatí predovšetkým v slovenskej spoločnosti, medzi svojimi priateľmi a rodinou majú tento pocit vo výrazne menšej miere (14 percent).

Pre doplnenie kontextu uvedieme, že prieskum bol zrealizovaný pred parlamentnými voľbami 2023.

 

(Uvedený graf je interaktívny. Môžete si zvoliť možnosť vidieť výsledky tak za celú populáciu, ako aj za jednotlivé vekové generácie).

 

 

O prieskume

Online prieskum prebiehal v čase od 21. – 24. septembra 2023. Zúčastnilo sa ho 1 000 respondentov, ktorí tvorili reprezentatívnu vzorku online populácie vo veku 18+ rokov.

Kontakt pre médiá

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia– denisa.lakatosova@nms-sk.sk, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. Okrem toho pôsobí v Česku, Maďarsku a Thajsku. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.