Polovica populácie má obavy, že zákon o STVR bude porušovať práva občanov na objektívne informácie

Koncom apríla vláda SR schválila diskutovaný zákon o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR). Nový zákon o STVR ešte viac vyostril vzťahy medzi vládnou koalíciou a opozíciu. Kým vláda argumentuje najmä tým, že súčasná RTVS nedoručuje obyvateľom Slovenska objektívne informácie, samotní Slováci a Slovenky v prieskume vyjadrili obavy, že práve nový zákon o STVR ich o ne môže pripraviť.

Vláda pri novom zákone o STVR z dielne ministerstva kultúry sa v argumentácii opiera najmä o tvrdenie, že súčasná RTVS potrebuje zmenu, je v neustálom boji so súčasnou vládou a tým porušuje práva občanov na objektívne informácie. Opozícia na druhej strane tvrdí, že porušovanie práv na objektívne informácie so sebou prinesie práve nový zákon o STVR. Dáta z reprezentatívneho prieskumu ukazujú, že Slováci a Slovenky sa prikláňajú skôr k názoru opozície.     

Polovica populácie Slovenska má obavy, že nový zákon o STVR bude porušovať práva občanov na objektívne informácie. Približne štvrtina Slovákov a Sloveniek zastáva opačný názor a neobjektívnosti zo strany STVR sa neobáva.

Zároveň však takmer polovica populácie nesúhlasí s tým, že by súčasná RTVS porušovala práva občanov na objektívne informácie. Menšia časť občanov Slovenska, konkrétne tretina, s porušovaním práv zo strany súčasnej RTVS súhlasí.

 

Jednoznačná zhoda nepanuje ani medzi voličmi koalície

O tom, že súčasná RTVS neporušuje práva občanov na objektívne informácie, ale porušovať by ich mohol práve nový zákon o STVR, sú presvedčení predovšetkým voliči opozície.

Kým názor medzi opozičnými voličmi je pomerne jednoznačný, medzi voličmi koalície nepanuje podobná zhoda. Štvrtina voličov koalície takisto vyjadrila obavy, že nový zákon môže porušovať ich práva na objektívne informácie. S tvrdením, že súčasná RTVS porušuje práva na objektívne informácie, nesúhlasí dokonca každý tretí volič koaličných strán.

 

Graf je interaktívny. Tlačidlom je možné prepínať medzi výsledkami za koalíčných a opozičných voličov.

 

Za krokmi vlády stoja predovšetkým voliči Smeru a SNS. Menšiu podporu jej vyjadrujú voliči Hlasu. Väčšia časť voličov Hlasu sa dokonca prikláňa k názoru, že súčasná RTVS neporušuje práva občanov na objektívne informácie, čím sa názorovo prikláňajú skôr k názorom opozície.

„Z predošlých dát vieme, že stranu Hlas volila väčšina voličov najmä kvôli Petrovi Pellegrinimu. Preto súčasné zmeny v jej vedení môžu byť výzvou pre pozitívny vývoj ich voličskej podpory. Práve postoj k STVR môže byť pre Hlas kľúčový v tom, či mu voliči ostanú verní, alebo začnú sympatizovať s inou politickou stranou,“dopĺňa výsledky Denisa Lakatošová z NMS.

 

Graf je interaktívny. Tlačidlom je možné prepínať medzi výsledkami za voličov jednotlivých parlamentných strán.

Objektívnosť súčasnej RTVS vyvoláva v spoločnosti pochybnosti

Menšia zhoda v názoroch Slovákov a Sloveniek panuje pri zhodnotení objektívnosti súčasnej RTVS. Tá delí spoločnosť na dva takmer rovnako veľké názorové tábory. 40 percent populácie súhlasí s tvrdením, že súčasná RTVS nie je objektívna a potrebuje zmenu, 44 percent populácie stojí na opačnom póle a s názorom nesúhlasí.

„Môžeme z toho vyčítať to, že v spoločnosti sú prítomné pochybnosti o objektívnosti RTVS. Avšak nový zákon o STVR v takej podobe, ako bol vládou schválený, nie je pre Slovákov a Slovenky vhodným riešením,“ vysvetľuje Denisa Lakatošová z NMS.

 

O prieskume

Online prieskum prebiehal v čase od 09. – 13. mája 2024. Zber dát bol realizovaný cez European National Panels. Zúčastnilo sa ho 1 020 respondentov, ktorí tvorili reprezentatívnu vzorku online populácie vo veku 18+ rokov. Prieskum nemá zadávateľa, bol realizovaný na náklady agentúry.

Kontakt pre médiá

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia– denisa.lakatosova@nms.eu, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. Okrem toho pôsobí v Česku, Maďarsku a Thajsku. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.