Na Veľkú noc Slováci plánujú minúť do 100 eur. Medzi najštedrejšími sú seniori

Prípravy na veľkonočné sviatky sú neraz finančný výdavok, ktorý výrazne zasiahne do rodinného rozpočtu. Najviac plánujú minúť tí, ktorí si veľkonočné sviatky spájajú s kresťanskými tradíciami. Na Slovensku sa jedná práve o staršie generácie, obyvateľov Prešovského kraja a obyvateľov malých obcí. V najnovšom prieskume od agentúry NMS Market Research sme sa zamerali aj na to, či si Slováci plánujú na Veľkú noc dopriať alebo budú svoje financie míňať uvážlivo.

Aj keď sa ceny potravín za posledné týždne stabilizovali, väčšina Slovákov a Sloveniek (63 percent) plánuje uvážlivo míňať peniaze na veľkonočné nákupy. Takmer pätina obyvateľov dokonca tvrdí, že sa plánujú viacerých vecí zrieknuť a na veľkonočných prípravách budú šetriť (18 percent). V porovnaní s minulým rokom neplánujú robiť výrazné zmeny v tom, koľko peňazí minú. 59 percent populácie plánuje minúť rovnako ako minulý rok.

 

 

Dodržiavanie tradícií niečo stojí. Najviac minú tí, ktorí si Veľkú noc spájajú s kresťanstvom

Veľká noc je na Slovensku stále vnímaná predovšetkým ako kresťanský sviatok. Vníma ju tak viac ako polovica populácie (54 percent). Najviac si veľkonočné sviatky spájajú s kresťanstvom predovšetkým staršie generácie (59 percent), obyvatelia malých obcí s počtom obyvateľov do 5 000 (63 percent), či obyvatelia Prešovského kraja (67 percent).

 

Práve tie skupiny obyvateľstva, ktoré si Veľkú noc spájajú s kresťanstvom a kresťanskými tradíciami, plánujú na veľkonočné nákupy minúť najviac peňazí.

“K veľkonočným tradíciám patrí aj príprava tradičných veľkonočných jedál, výzdoba či výslužka pre šibačov. Staršie generácie či obyvatelia východného Slovenska majú hlbšie zakorenené tradície späté s Veľkou nocou, preto je pre nich prirodzené siahnuť počas veľkonočných nákupov hlbšie do vrecka, “ interpretuje rozdiely Denisa Lakatošová z NMS.

Zároveň dodáva: “Pre staršie generácie sú veľkonočné sviatky častokrát aj výnimočná príležitosť stretnúť sa so svojou rodinou a blízkymi. Preto aj napriek tomu, že starší patria ku skupinám obyvateľstva, ktoré sú najviac ohrozené nedostatkom financií, v rámci veľkonočných sviatkov patria medzi najštedrejšie skupiny Slovákov.”

Slováci plánujú na veľkonočné nákupy minúť v priemere 97 eur

Priemerná útrata, ktorú Slováci plánujú v súvislosti s prípravami na Veľkú noc minúť, je 97,1 eur. Pomyselnú 100-eurovú hranicu plánujú minúť len spomínané skupiny obyvateľstva, ktoré si Veľkú noc v porovnaní s ostatnými silnejšie spájajú s kresťanstvom.

Staršie generácie nad 55 rokov plánujú minúť v priemer okolo 108 eur, obyvatelia menších obcí 103 eur. Obyvatelia Prešovského kraja odhadujú svoju útratu na veľkonočné na 120 eur – a to je o 23 eur viac, ako je priemer populácie, a dokonca o takmer 36 eur viac, ako plánujú minúť obyvatelia Bratislavského kraja. 

O prieskume

Online prieskum prebiehal v čase od 13. – 18. marca 2024. Zber dát bol realizovaný cez European National Panels. Zúčastnilo sa ho 1 030 respondentov, ktorí tvorili reprezentatívnu vzorku online populácie vo veku 18+ rokov.

Kontakt pre médiá

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia– denisa.lakatosova@nms-sk.sk, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. Okrem toho pôsobí v Česku, Maďarsku a Thajsku. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.