61 % Slovákov a Sloveniek je za odluku cirkvi od štátu.

Slováci sú za odluku cirkvi od štátu. Súčasný model financovania cirkví a náboženských spoločenstiev zo štátneho rozpočtu považuje za najvhodnejší necelá pätina populácie. Negatívny vplyv cirkvi spoločnosť vníma predovšetkým pri smerovaní diskusie o ľudských právach. Naopak, pozitívne je vnímaný vplyv cirkvi najmä v súvislosti so sprevádzaním ľudí počas ich najvýznamnejších životných udalostí.

61 % Slovákov a Sloveniek je za odluku cirkvi od štátu. Svoj názor prejavili v online reprezentatívnom prieskume, ktorý pripravila prieskumná agentúra NMS Market Research Slovakia. Odluku cirkvi od štátu podporujú predovšetkým muži (66 %), starší ľudia vo veku nad 65 rokov (71 %), ľudia so stredoškolským(64 %) a vysokoškolským vzdelaním (71 %) či ľudia žijúci v Bratislave (70 %). Opačný názor prejavilo 26 % ľudí, ktorí nesúhlasia s odlukou s cirkvi od štátu. 13 % sa k tejto téme nevie alebo nechce vyjadriť.

Súčasný model financovania cirkvi podporuje 19 % ľudí.

Respondenti v prieskume mali možnosť vyjadriť svoj názor o tom, ktorý model financovania cirkví a náboženských spoločenstiev by bol podľa nich najvhodnejší.

Súčasný model založený na priamych platbách z rozpočtu štátu na základe počtu členov, ktorí sa k cirkvi prihlásia v sčítaní ľudu, by ponechalo 19 % ľudí. Tento model by podporili predovšetkým sympatizanti strany KDH.

“Fakt, že len 19% populácie sa stotožňuje so súčasným modelom financovania cirkví ukazuje na potrebu otvorenia celospoločenskej diskusie o možnej zmene financovania cirkví na Slovensku.” dopĺňa spoluautor prieskumu Mikuláš Hanes.

Model zaradenia cirkví a náboženských spoločenstiev medzi neziskové organizácie, ktorým je možné každoročne poukázať 2 % dane z príjmu, by podporilo 20 % ľudí.

18 % populácie by zas uprednostnilo model financovania špeciálnou cirkevnou daňou. V rámci tohto modelu každý registrovaný člen cirkvi, ktorý je zároveň aj daňovým poplatníkom,  platí každoročne špeciálnu cirkevnú daň. Uvedený model by častejšie podporili muži a staršie generácie respondentov.

Model financovania asignáciou z dane by podporilo 15 % ľudí. Podľa tohto modelu môže každý daňový poplatník raz ročne pripísať niektorej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti určité percento z daní z príjmu. Tento model by podporili predovšetkým ľudia s vysokoškolským vzdelaním.

 

 

Oceňujeme vplyv cirkvi pri významných životných udalostiach, negatívne vnímame jej vplyv pri diskusii o našich právach.

Pozitívny vplyv cirkvi vníma spoločnosť predovšetkým v sprevádzaní ľudí pri významných životných udalostiach, ako je napríklad narodenie dieťaťa, svadba, či pohreb (53 %). Porovnateľný podiel ľudí vidí pozitívny vplyv cirkvi aj v jej charitatívnej činnosti (51 %). Približne 4 z 10 Slovákov a Sloveniek oceňujú aktivity cirkvi v opatrovateľských službách či v oblasti duchovného poradenstva.

Slováci vidia negatívny vplyv cirkvi na verejný život predovšetkým v dôsledku jej postojov v oblasti ľudských práv. Najviac ľudí vníma negatívny vplyv cirkvi pri smerovaní celospoločenskej diskusie o právach sexuálnych menšín (41 %). Porovnateľný podiel populácie hovorí o negatívnom vplyve cirkvi v diskusii o reprodukčných právach (39 %). Tretina populácie si zas myslí, že cirkev negatívne vplýva na diskusiu o právach žien.

"Aktívna prítomnosť cirkví v celospoločenských diskusiách o ľudských právach a legislatívnych zmenách v tejto oblasti spoločnosť rozdeľuje a podľa názorov verejnosti má skôr negatívny dopad na túto problematiku,” dodáva Hanes. 

 

O prieskume

Online prieskum prebiehal v čase od 17. – 22. januára 2023. Zúčastnilo sa ho 1 000 respondentov, ktorí tvorili reprezentatívnu vzorku online populácie vo veku 18+ rokov.

Kontakt pre médiá

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia– denisa.lakatosova@nms-sk.sk, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. Okrem toho pôsobí v Česku, Maďarsku a Thajsku. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.