70 % mladých nevie, o čom bude januárové referendum.

21. januára 2023 Slovákov a Slovenky čaká referendum. Až 70 % mladých ľudí otvorene priznáva, že nevie, čoho sa má referendum týkať. Priemer za celkovú populáciu je 40 %. Približne polovica Slovákov a Sloveniek zvažuje účasť na referende, no len 30 % je o svojej účasti pevne rozhodnutých. Aj keď je platnosť referenda pomerne neistá, dve tretiny s referendovou otázkou súhlasia. Agentúra NMS Market Research zrealizovala prieskum zameraný na referendum v dňoch 18. – 22. novembra na reprezentatívnej vzorke 1 027 respondentov.

Menej ako 40 dní pred plánovaným referendom 40 % populácie priznáva, že nevie, čoho sa bude referendum týkať. Výrazne častejšie v tejto skupine nájdeme ženy v porovnaní s mužmi a mladšie vekové generácie od 18 do 44 rokov. „Mladá generácia do 24 rokov má najmenší prehľad. Až 70 % týchto ľudí nevie, o čom bude januárové referendum,“ dopĺňa výsledok Denisa Lakatošová z NMS Market Research Slovakia.

 

Šanca na úspešné referendum je pomerne nízka

Rozhodnutých prísť na referendum je podľa prieskumu z druhej polovice novembra v populácii 30 %. Nájdeme medzi nimi častejšie mužov a staršie vekové kategórie vo veku nad 65 rokov.

Približne pätina (21 %) je účasti naklonená, no ešte o nej váha. Títo respondenti na otázku či sa plánujú alebo neplánujú zúčastniť referenda, odpovedali možnosťou „skôr áno“. 18% populácie má pochybnosti o svojej účasti, no úplne ju neodmieta – zvolili možnosť „skôr nie“. Rovnaké percento (18 %) vie, že sa referenda nezúčastní. 13 % populácie sa ešte nerozhodlo.

 

S predmetnou otázkou súhlasia dve tretiny Slovákov a Sloveniek

Napriek tomu, že platnosť referenda je otázna, takmer dve tretiny Slovákov a Sloveniek súhlasia s tým, aby mali v budúcnosti občania v referende alebo poslanci NR SR formou uznesenia možnosť skrátiť volebné obdobie ktorejkoľvek vlády. Proti je  23 %, 12 % sa nevedelo vyjadriť. „S otázkou súhlasí aj tretina z tých, ktorí sa neplánujú zúčastniť referenda. Môžeme predpokladať, že títo ľudia vnímajú svoju účasť na referende aj s ohľadom na minulé referendá ako zbytočnú,“ dopĺňa Denisa Lakatošová z NMS.

O prieskume

Na Slovensku prieskum prebiehal online formou v období od 18. – 22. novembra 2022. Zúčastnilo sa ho 1 027 respondentov, ktorí tvorili reprezentatívnu vzorku online populácie vo veku 18+ rokov.

Kontakt pre médiá

Denisa Lakatošová, NMS Market Research Slovakia– denisa.lakatosova@nms-sk.sk, +421 948 727 527

O agentúre

NMS Market Research je česká výskumná agentúra s viac ako 20 ročnou históriou. Okrem výskumu trhu, ktorý poskytuje stovkám klientov z celého sveta, skúma aj politické a spoločenské témy. Na Slovensku má samostatnú pobočku NMS Market Research Slovakia. NMS je členom medzinárodnej organizácie ESOMAR a národnej organizácia SAVA.