Co vám přinese segmentace zákazníků?

Segmentaci obvykle provádíme v rámci výzkumu chování zákazníků nebo značky, abychom mohli výsledky zasadit do hlubšího kontextu a poskytnout klientovi podporu pro navazující projekty. Protože segmentace často slouží jako podklad pro postmarketingové aktivity, jsme připraveni klienty dále vést měřením komunikace a dopadu značky.

  • Máme bohaté zkušenosti: segmentaci jsme prováděli pro významné značky v různých segmentech – od bankovnictví přes módu až po pohostinství.
  • Lidé mají rádi naše dotazníky: data pro segmentaci zákazníků a trhu sbíráme především prostřednictvím online průzkumů, čemuž jsme přizpůsobili naše rozhraní pro sběr dat. Dotazníky jsou hravé, poutavé a respondenti je rádi vyplňují.
  • Jsme spoluvlastníky největšího online panelu ve střední Evropě: sbíráme data prostřednictvím evropských národních panelů (proklikněte se). Velké vzorky nebo specifické cílové skupiny nejsou problémem
  • Používáme pokročilou statistickou analýzu: zpracování dat má na starosti náš zkušený tým analytiků
  • Jsme spolehliví a kvalita dat je pro nás nejvyšší prioritou

Nezávazně poptat

Co je segmentace zákazníků?

Segmentace zákazníků je proces rozdělování trhu a zákazníků do skupin či segmentů na základě společných charakteristik a chování. Cílem segmentace je lépe porozumět zákazníkům a jejich potřebám, aby bylo možné vyvinout efektivní marketingové strategie a oslovit zákazníky relevantním způsobem.

Segmentace zákazníků se provádí na základě proměnných, které mohou zahrnovat demografické údaje (např. věk, pohlaví, příjmy), geografické faktory (např. místo bydliště, region), socioekonomické charakteristiky (např. vzdělání, zaměstnání), psychografické proměnné (např. hodnoty, zájmy, životní styl) nebo chování zákazníků (např. nákupní vzorce, preference značek).

Proč zvolit segmentaci zákazníků u NMS?

Se segmentací máme v NMS bohatou zkušenost a to v nejrůznějších oborech od bankovnictví, přes módu po hotelnictví. Obvykle segmentaci provádí jako součást výzkumů o zákaznickém chování nebo značce, takže dokážeme výsledky zasadit do hlubšího kontextu a dát klientovi podporu i navazujících projektech. Jelikož segmentace často slouží jako podklad po marketingové aktivity, jsme připraveni naše klienty dále provést měřením komunikace a dopadu na značku.

Prieskumna agentura NMS Market Research

Mezi naše spokojené klienty patří

Ceska sporitelna
Direct pojistovna
Uniqa logo

Veronika Hřebenářová

Client Service Manager
veronika.hrebenarova@nms.cz
Praha, Česká republika
Kontaktovat