Zálohování PETek a plechovek si přejí zejména mladí, pečlivější ve vracení jsou ale starší ročníky

Na začátku roku byl na Slovensku spuštěn systém zálohování plastových lahví a plechovek. Jak by byl přijatý v Česku?

Aktuální výzkum NMS Market Research ukazuje, že se zálohováním plastových lahví a plechovek by Češi a Češky neměli výraznější problém – tři čtvrtiny populace nad 15 let (74 %) by byly pro, přičemž vstřícnost k zavádění záloh s věkem klesá. I mezi nejstarší věkovou kategorií nad 65 let má ale zastání a pro by bylo 63 %.

Více než polovina dotazovaných by výši zálohy nastavila do 4 Kč (56 % v případě PET lahví, 58 % v případě plechovek), pouze desetina (12 %, resp. 9 %) by byla ochotna za zálohu platit 10 Kč a více.

Vracení obalů pomáhá prostředí, ale znamená víc práce

Mezi nejčastější spontánně uváděné důvody pro vracení plastových lahví a plechovek do oběhu patří ohledy na životní prostředí, snížení množství odpadu a nepořádku v ulicích nebo v přírodě. Roli hraje také podpora znovuvyužití nádob k jejich původním účelu namísto mačkání do kontejneru a následného využití při výrobě recyklovaných materiálů. Vysokoškolsky vzdělaní respondenti častěji věří ve finanční motivaci lidí k třídění.

Odpůrci vratných obalů oponují tím, že správné třídění odpadů stačí a zálohování je celkově zbytečné. Navíc zvyšuje náklady. Zejména ženy také často argumentují nutností nosit obaly zpět do obchodu a také častěji zmiňují praktický problém s jejich skladováním doma.

Na zálohování jsou Češi zvyklí

Aktuálně nosí vratné lahve od piva zpět do obchodu 9 z 10 Čechů a Češek (88 %). Pečlivější jsou paradoxně starší ročníky, které byly v otázce zavedení dalších záloh zdrženlivější. V kategorii do 24 let vrací lahve „vždy“ pouze 72 %.

Více než čtvrtina (28 %) by se nazastavila u zálohování skleněných, plastových lahví a plechovek a uvítala zavést navíc zálohu zejména na plastové obaly, sáčky a kelímky, nápojové kartony a skleněné lahve a nádoby obecně (nejen ty od piva).

 

Sběr dat probíhal 8.–16. ledna 2022 v prostředí Českého národního panelu. Průzkumu se zúčastnilo 1 240 osob, reprezentativní vzorek online populace České republiky ve věku nad 15 let.

Kontakt pro média

Vít Pavliš
NMS Market Research
vit.pavlis@nms.cz
+420 777 031 594