Pokud by elektromobily stály stejně jako běžná auta, kupovalo by je 37 % Čechů

Důraz na ekologickou osobní dopravu roste, elektromobilů na silnicích a zejména v ulicích měst pomalu přibývá. Jaké s nimi mají české řidičky a řidiči zkušenosti a co je stále odrazuje od jejich pořízení, odhalil výzkum provedený společností NMS Market Research.

Pouze 8 % dotazovaných čistý elektromobil běžně používá nebo ho někdy zkusilo řídit, 83 % zatím žádnou bližší zkušenost nemá, ani zprostředkovaně ze svého okolí.

Jako největší výhody elektrických aut vidí respondenti absenci výfukových plynů a zápachu (38 % z nich), šetrnost k životnímu prostředí (37 %) a tichý provoz (33 %). Pro pětinu je výhodou možnost nabíjet doma. Naopak podle 23 % nemají elektromobily žádné výhody.

Elektromobily diskvalifikuje cena

Nevýhodou číslo jedna je vysoká pořizovací cena elektromobilů (podle 64 % řidičů), polovina (přesně 50 %) hodnotí jako nevýhodu krátký dojezd, dále je to nedostatečná síť dobíjecích stanic (43 %) a pro čtvrtinu (24 %) jsou to vysoké servisní náklady.

„Zajímavé je, že muži jsou k ekologičnosti elektromobilů skeptičtější než ženy – sporný přínos pro životní prostředí označilo jako jejich nevýhodu 47 % mužů a pouze 20 % žen,“ říká Rudolf Dymák, analytik NMS Market Research. Jako jejich výhodu vidí šetrnost k životnímu prostředí 45 % žen a pouze 30 % mužů. Ekologičnost jako argument pro elektrická auta vnímají častěji také lidé do 44 let.

Jak velkou roli hraje vyšší pořizovací cena elektromobilů proti běžným autům na fosilní paliva ilustruje rozdíl mezi odpovědí na otázku, zda respondent zvažuje pořízení elektromobilu a zda by mu dal přednost při srovnatelné ceně s vozem se spalovacím motorem. Zatímco nyní nákup zvažuje 16 % řidičů a řidiček, v případě srovnatelných pořizovacích nákladů by elektromobilu dalo přednost 37 % z nich.

Pouze 29 % by nabíjelo doma

Důležité také je, zda může potenciální kupující nabíjet auto snadno doma. Pouze 29 % takovou možnost má a o pořízení elektromobilu přemýšlí 29 % z nich, 47 % by doma nabíjet nemohlo a mezi nimi ho zvažuje jen 11 %. Pokud by se auta na elektřinu prodávala za podobné ceny jako benzínová nebo naftová, pak by mezi těmi, kteří mají možnost nabíjet doma, preferovalo elektromobil dokonce 56 %.

Krátký dojezd je druhou nejčastější uváděnou nevýhodou elektrických aut. Nicméně, dle výsledků výzkumu je v průměru 82 % cest autem (222 ročně) do vzdálenosti 99 km a 13 % (34 cest) mezi 100 a 199 km. Ujet víc než 500 km je potřeba průměrně pouze 7krát za rok, což jsou 3 % všech cest autem. Čeští řidiči a řidičky ujedou průměrně 15 155 km ročně, více než 15 tisíc kilometrů najede 37 % z nich.

 

Sběr dat probíhal 5.–8. srpna 2021 v prostředí Českého národního panelu. Průzkumu se zúčastnilo 1019 osob, reprezentativní vzorek online populace České republiky ve věku 18–64 let, z nichž 667 bylo řidičů a řidiček.

Kontakt pro média

Rudolf Dymák
NMS Market Research
rudolf.dymak@nms.cz
+420 602 611 162