Průzkum: 6 z 10 Pražanů hodnotí protesty Poslední generace „30 pro Prahu“ negativně. Souhlasí ale s větší regulací aut ve městě

Šest z deseti Pražanů má negativní postoj k protestům Poslední generace s názvem 30 pro Prahu. Výsledky vyplývají z nejnovějšího reprezentativního průzkumu agentury NMS Market Research mezi obyvateli Prahy. Pozitivní postoj k protestům má zhruba 20 procent lidí. Zbytek o protestech neslyšel.

„Pro někoho možná překvapivě ale data ukazují, že i přes negativní postoj k protestům Poslední generace by Pražané chtěli automobilovou dopravu regulovat,“ komentuje výsledky spoluautor výzkumu Michael Bouška z NMS Market Research. „Mezi lidmi ale není shoda na tom, jak konkrétně auta omezit,“ dodává.

Že by se automobilová doprava měla v Praze kvůli vysoké intenzitě regulovat souhlasí 7 z 10 Pražanů. Podle 65 % respondentů by se měla automobilová doprava omezit ve prospěch MHD. Podle lehce nadpoloviční většiny obyvatel hlavního města by měl být omezen vjezd aut do centra a také parkování v centru metropole.

Naopak omezit automobilovou dopravu ve prospěch pěší či cyklistické dopravy by chtěla jen necelá polovina lidí. Pražané nesouhlasí ani s plošnou třicítkou, pro je zhruba třetina.

 

Automobilová doprava je podle Pražanů největším problémem dopravy v metropoli

Na větší nutnost regulace automobilové dopravy ukazují i nejčastější problémy, které Pražané zmiňují v souvislosti s dopravou v hlavním městě. Podle 22 procent lidí je velké množství aut jedním z hlavních problémů dopravy v Praze. Mezi další častěji zmiňované problémy patří zácpy (uvedlo 19 % procent respondentů), časté opravy silnic (17 %) či parkování (16 %). Respondenti mohli uvést v otevřené otázce i více možností.

Naopak menší problémy mají podle výsledků průzkumu Pražané s MHD. Nedostatky MHD jako problému uvedlo jen 10 procent respondentů. Zpoždění MHD pak jen pět procent lidí.  Navzdory diskusím na sociálních sítích a proklamací některých politiků Pražanům nevadí ani cyklisti a budované cyklopruhy, problém je to jen podle třech procent obyvatel města.

Průzkumu se zúčastnilo 502 respondentů. Sběr dat proběhl na reprezentativním vzorku obyvatel Prahy ve věku 18-65 let, a to pomocí on-line dotazování v květnu 2023.

NMS Market Research je výzkumná agentura s více než 20letou historií. Kromě výzkumu trhu, který poskytuje stovkám klientů z celého světa, zkoumá i politická a společenská témata. Je členem mezinárodní organizace ESOMAR a národní organizace SIMAR.