Na nové zálohy nemá 28 % domácností zasažených krachem dodavatelů energií

Výzkum provedený společností NMS Market Research zmapoval situaci odběratelů po ukončení činnosti některých dodavatelů energií.

Krach skupiny Bohemia Energy i dalších dodavatelů energií a konec jejich dodávek zaznamenal v podstatě každý, podle průzkumu NMS Market Research o něm ví 93 % Čechů. Situace se přímo dotkla 14 % respondentů, kteří od některé z končících společností odebírali elektřinu, plyn od některého ze zkrachovalých dodavatelů odebíralo 8 % dotazovaných. Nejvíce postižených je mezi odběrateli ve věku 55–65 let, 18 % v případě elektřiny a 11 % v případě plynu.

Za elektřinu o tisícovku více, za plyn více než dvojnásobek

V době dotazování (k 14. 11. 2021) mělo již 72 % zasažených uzavřenou smlouvu s novým dodavatelem a 23 % zůstávalo v režimu tzv. dodavatele poslední instance. Vynucený odchod od původního dodavatele pro ně každopádně znamenal zvýšení záloh za energie. Podle deklarovaných částek narostly měsíční platby za elektřinu v průměru z 1 590 na 2 695 Kč a za plyn z 1 565 na 3 705 Kč. „K výraznějšímu nárůstu měsíčních záloh došlo u odběratelů plynu, kde třetina zasažených domácností má nově zálohy vyšší než 4 tisíce korun. Před nastalou krizí takovou částku za plyn měsíčně platily pouze jednotky procent dotčených domácností“, dodává analytik NMS Market Research Vít Pavliš.

V měsíčním rozpočtu 28 % zasažených domácností přitom nemusí být podle výzkumu na nové zálohy dostatek finančních prostředků. Ženy jsou pesimističtější než muži: 27 % z nich uvádí, že dostatek peněz spíš nemá, a 11 %, že rozhodně nemá.

Zvýšené výdaje pokryje 55 % bývalých klientů končících dodavatelů ze svých úspor a 23 % na ně ušetří v jiné části domácích rozpočtů. Nicméně 18 % zatím nedokáže odpovědět na otázku, z čeho nové zálohy zaplatí. Problém může být ještě výraznější zejména mezi lidmi se základním vzděláním a vyučené – z nich to neví 30 %.

Ze vzniklé situace dotčené domácnosti „viní“ zejména samotné poskytovatele, kteří ukončili provoz, situaci chápou jako selhání soukromých společností, příčinou je podle nich ale i politika EU. Myslí si to 44 a 43 % z nich. Mnozí viní i zanedbání ochrany spotřebitele státem (38 %) a politiku zemí produkujících plyn (28 %).

Podle 23 % je jednou z příčin riskování samotných odběratelů, když si vybrali levné dodavatele. Podle 25 % mužů je jedním z důvodů výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů. Ženy v menší míře viní EU (pouze 35 % z nich) a celkově jsou si možnými důvody méně jisté než muži.

Vláda v reakci na vzniklou situaci schválila na listopad a prosinec 2021 snížení DPH u energií na nulu. O tomto opatření slyšelo 65 % respondentů a 67 % s ním souhlasí, 63 % souhlasí i s návrhem zavést nulovou daň z přidané hodnoty na energie na celý příští rok. Se snížením daně souhlasí častěji ženy než muži.

 

Sběr dat probíhal 5.–14. listopadu 2021 v prostředí Českého národního panelu. Průzkumu se zúčastnilo 1228 osob, reprezentativní vzorek online populace České republiky ve věku nad 18 let, z nichž 166 bylo bývalými klienty zkrachovalých dodavatelů energií.

Kontakt pro média

Vít Pavliš,
NMS Market Research
vit.pavlis@nms.cz
+420 777 031 594