Psychické zdraví Čechů: Negativní emoce prožívají hlavně mladí

Většina Čechů a Češek se považuje za šťastné lidi. Smutek bez důvodu, úzkost či stres přiznali především mladší generace. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat i zjištění, že téměř pětina mladých lidí do 26 let se necítí být přijatých v rodině.

Navzdory tomu, že poslední roky jsme čelili my a naše psychické zdraví nelehkým zkouškám ve formě pandemie, inflace či otřesů na politické scéně, většina Čechů a Češek se považuje za optimisty (71 procent). Stejné procento lidí o sobě tvrdí, že jsou šťastní. Šťastní se cítí být více lidé s vysokoškolským vzděláním (84 procent), v porovnání s nižšími úrovněmi vzdělání. „To, do jaké míry se cítíme být šťastní, do určité míry ovlivňuje naše životní úroveň a způsob života. Mezi nejméně šťastné lidi v Česku patří lidé s nejnižším příjmem a lidé bez zaměstnání,“ doplňuje výsledky Denisa Lakatošová z NMS.

 

Negativní emoce prožívají především mladé generace

Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat zjištění, že negativní emoce přiznali ve větší míře mladí lidé ve věku od 18 do 26 let. S narůstajícím věkem je prožívání negativních emocí méně časté.

Přes 50 procent mladých lidí v tomto věku se cítí být vystresovaných (51 procent), 40 procent pociťuje úzkost a 53 procent mladých lidí přiznává, že často pociťují smutek, i když k tomu nemají důvod. Všechny naměřené hodnoty jsou signifikantně vyšší oproti zbytku populace. Na psychické těžkosti upozorňují mnozí odborníci v Česku a výsledky průzkumu potvrdily, že je to téma, kterému je potřebné se věnovat.

Mladí lidé žijí celý svůj život v přetlaku informací. Prakticky neznají svět bez internetu, což znamená, že jsou dobrým ale i špatným zprávám vystavovaní neustále. Zátěž v důsledku negativních zpráv zintenzivnily události jako pandemie, ekonomická či enviromentální krize nebo silná polarizace společnosti, a mnohé zastihly v kritických fázích života. Pokud nemají v životě zažité zvládací mechanismy, může to eskalovat k závažným psychickým problémům,“ říká Denisa Lakatošová.

 

 

Téměř pětina mladých se necítí být přijatá mezi rodinou

K duševním těžkostem mladých nepřispívá ani to, že 16 procent mladých lidí ve věku 18 až 26 let se necítí být přijatých v rodině. Což je téměř dvakrát více než průměr populace (9 procent). Mezi přáteli se pak necítí být přijatý srovnatelný počet mladých lidí v tomto věku (14 procent).

 

(Uvedený graf je interaktivní. Můžete si zvolit možnost vidět výsledky za celou populaci, nebo za jednotlivé věkové generace).

 

 

 

O průzkumu

Online průzkum probíhal v období od 4. – 10. října 2023. Zúčastnilo se ho 1331 respondentů, kteří tvořili reprezentativní vzorek populace ve věku od 18+ let.

Kontakt pro média

Lucie Režná, NMS Market Research Czech – lucie.rezna@nms.cz, +420 724 950 557

O agentuře

NMS Market Research je výzkumná agentura s více než 20 letou historií. Mimo výzkumu trhu, který poskytuje stovkám klientů z celého světa, zkoumá i politická a společenská témata. Vedle České Republiky působí také na Slovensko, Maďarsku a v Thajsku. NMS je členem mezinárodní organizace ESOMAR a národní organizace SIMAR.