Polovina Slováků považuje Česko za lepší místo k životu. Průzkum prozradil, jak hodnotí Češi a Slováci po letech rozpad federace

Česko je lepším místem pro život než Slovensko, myslí si aktuálně nejen Češi, ale i Slováci. Zjištění vyplývá z nejnovějšího průzkumu agentury NMS realizovaného v obou zemích. Výzkumníci se lidí dotazovali na srovnání života v Česku a na Slovensku, jak vnímají rozpad společného národa či zda jsou si oba národy stále tak blízké.

„Překvapilo nás, jak se vnímání v obou státech výrazně liší. Svou zemi vnímá v porovnání s tou druhou jako lepší místo k životu 51 procent Čechů, ale pouze 8 procent Slováků,“ shrnuje výsledky výzkumník Vít Pavliš, který se v agentuře NMS věnuje tématům politika a společnost.

Průzkum ukazuje, že téměř polovina Slováků považuje za lepší místo k životu Česko. „Na Slovensku panuje pocit zklamání a skepse. Již více než dva roky Slováci prožívají těžké chvíle v důsledku pandemie, války na Ukrajině nebo rekordních cen. Lidé po zvolení nové vlády v roce 2020 očekávali změnu, ale místo ní přišlo zklamání,“ interpretuje výsledky Denisa Lakatošová z NMS Slovakia.


Rozdíly mezi oběma národy panují i v názoru na rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky (ČSFR), ke kterému došlo v roce 1993. Slováci jsou k němu výrazně kritičtější. Negativně vnímá zánik společného státu 54 procent z nich, což je v porovnání s 35 procenty Čechů výrazně více. Názory Čechů na rozdělení se liší podle věku. Mladí respondenti vnímají rozdělení více pozitivně než starší generace.

Rozdělení mělo pozitivní vliv na životní úroveň, myslí si třetina Čechů

Češi ve srovnání se Slováky vnímají vliv rozdělení ČSFR na jejich životní úroveň pozitivněji. Třetina z nich si myslí, že rozdělení federace mělo na jejich životní úroveň pozitivní vliv. Negativní dopad pak vnímá 16 procent Čechů.

Slováci to přitom vidí naopak. Podle 53 procent z nich mělo rozdělení ČSFR negativní vliv na jejich životní úroveň. A jen 16 procent si myslí, že rozpad federace jejich životní úroveň ovlivnil pozitivně.

I tak k sobě mají Češi a Slováci pořád blízko

I když rozpad federace oba národy vnímají odlišně, mají k sobě pořád velmi blízko. 91 procent Slováků a 87 procent Čechů souhlasí s tvrzením, že díky společné historii obě země vždy budou bratrskými národy. Ostatně víc než polovina Čechů a téměř dvě třetiny Slováků pořád vnímají Čechy a Slováky jako jeden národ.

Připomeňme, že o rozdělení ČSFR rozhodli tehdejší politici bez referenda. Jak přitom uvádí například Politologický časopis vydávaný Masarykovou univerzitou, většina Čechů i Slováků s rozdělením federace podle průzkumů z let 1992 až 1993 nesouhlasila. Výrazně se nicméně lišila představa obou států o způsobu uspořádání či reformách.

Tisková zpráva v PDF je ke stažení ZDE

O výzkumu

V České republice probíhal výzkum na vzorku 1020 respondentů v období od 2. do 9. září 2022, na Slovensku pak na vzorku 1012 respondentů v období mezi 7.-11. říjnem 2022. Sběr dat byl u reprezentativního vzorku populace 18-64 let realizován pomocí online dotazování.