Podle většiny Čechů souvisí řádění tornáda na Moravě se změnou klimatu

Téměř polovina Čechů ve věku 18 až 64 let nějakým způsobem podpořila oběti tornáda na Břeclavsku a Hodonínsku, nejčastěji prostřednictvím charit. Zda byla dostatečná i pomoc vlády, se neshodnou. Katastrofa podle většiny souvisí se změnou klimatu. Ukázal to aktuální průzkum agentury NMS Market Research.

Ničivý úder tornáda na konci června letošního roku zvedl mezi obyvateli Česka bezprecedentní vlnu solidarity, kdy zasaženým darovali již přes miliardu korun. Nejčastěji pomáhali finančně, prostřednictvím finančního daru charitativní organizaci – to deklarovalo 30 % dotázaných, 8 % peněžně pomohlo konkrétním zasaženým lidem a 6 % Čechů přispělo materiálně. Zatímco celkově se do podpory zasaženým oblastem zapojila téměř polovina respondentů, z mladých do 24 let nějakou formou pomohla pouze třetina.

V otázce pomoci vlády nepanuje shoda: 42 % dotázaných ji hodnotí jako dostatečnou a 38 % jako nedostatečnou, pětina ji neumí zhodnotit – častěji ti, kteří sami obětem nijak nepřispěli. “Z dat vyplývá, že jako rozhodně nedostatečnou vidí podporu státu častěji respondenti, kteří sami přímo, ať už finančně, nebo menšina i na místě, pomohli konkrétním obětem katastrofy,” doplňuje analytik NMS Market Research Vít Pavliš.

S názorem, že červnové tornádo na Břeclavsku a Hodonínsku souvisí se změnou klimatu, souhlasí 58 % dotázaných. Opačné stanovisko, tedy že katastrofa se změnou klimatu nesouvisí, zastává 24 %. Zajímavé je rozdílné vnímání z hlediska pohlaví, ženy na tuto problematiku častěji nemají názor, zatímco muži častěji se souvislostí změny klimatu a tornáda na jižní Moravě nesouhlasí.

 

Sběr dat proběhl ve dnech 7.–11. července 2021. Výzkumu se zúčastnilo 1047 respondentů, kteří odpovídali reprezentativnímu vzorku online populace ČR ve věku 18-64 let. Výzkum probíhal v prostředí Českého národního panelu.

Kontakt pro média

Vít Pavliš
NMS Market Research
vit.pavlis@nms.cz
+420 777 031 594