TS: Komunálnych volieb sa plánuje zúčastniť 81 % Slovákov a Sloveniek.

Do komunálnych volieb ostávajú necelé 4 mesiace. Podľa najnovšieho prieskumu od prieskumnej agentúry NMS Slovakia až 81 % Slovákov a Sloveniek plánuje účasť na týchto voľbách. Najväčšiu podporu pri opätovnej kandidatúre by dostali úradujúci a úradujúce z Bratislavského a Košického kraja. Obyvatelia a obyvateľky Žilinského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja by si radšej zvolili nového kandidáta/tku.

Viac ako polovica z opýtaných je pevne rozhodnutá zúčastniť sa volieb.

Je štandardom, že účasť na komunálnych voľbách nepresahuje 50 %. O to viac je zaujímavý výsledok reprezentatívneho online prieskumu, v ktorom až 81 % Slovákov a Sloveniek sa plánuje zúčastniť tohtoročných komunálnych volieb. Viac ako polovica oslovených (55 %) na otázku o účasti svojou odpoveďou „rozhodne áno“ deklarovala dokonca silný záujem  prísť k volebným urnám. Podiel nerozhodnutých tvorí iba 8 %.

Najpevnejšie sú rozhodnutí práve Slováci a Slovenky, ktorí deklarujú veľký záujem o domácu politickú scénu. Pevné rozhodnutie zúčastniť sa volieb je vo väčšej miere typické aj pre ľudí s vysokoškolským vzdelaním, obyvateľov/ky veľkých miest s počtom obyvateľov nad 100 tisíc, staršie generácie nad 65 rokov a voličov/čky strán SaS a Smer-SD.

 

Graf z prieskumu prieskumnej agentury NMS Market Research Slovakia

Za vysokou plánovanou účasťou môže byť viacero faktorov. Prvým z nich je aj diskutovaný termín tesne pred novembrovými sviatkami, ktorý môže byť efektívny vzhľadom na cestovanie pre určitú časť populácie.

 Druhým z faktorov je aj nárast záujmu o komunálnu politiku za posledné volebné obdobie, v ktorom významnú rolu zohrala pandémia. „Počas pandémie ľudia začali intenzívnejšie vnímať úlohu samospráv, ktoré si museli vedieť poradiť vo viacerých kritických momentoch. Ľudia boli so samosprávami v užšom kontakte, čo mohlo mať zásadný vplyv na ich záujem o komunálnu politiku,“ dopĺňa výsledky Denisa Lakatošová z NMS.

Motív efektívneho cestovania možno považovať za nestabilný. Ľudia ľahko zmenia svoje plány, najmä ak ich prioritný zámer cestovať je spojený so súkromnými udalosťami. Motív zvýšeného záujmu o komunálnu politiku považujeme za silnejší a vo vyššej miere sa môže podpisovať na vysokej volebnej účasti.

Októbrový termín ohrozí účasť tejto vekovej skupiny

            Nie všetkým však vyhovuje termín v blízkosti Dušičiek. Z prieskumu vyplýva, že ľudia vo vekovej skupine od 35 do 44 rokov častejšie uviedli, že sa volieb pravdepodobne nezúčastnia. Táto veková skupina je pritom porovnateľne angažovaná v politických otázkach a v porovnaní s inou vekovou skupinou sa zvykne rovnako často zúčastňovať volieb. „Pre túto vekovú skupinu môže byť spojenie volieb a sviatkov skôr komplikáciou ako výhodou.  Voľby sa konajú v čase jesenných prázdnin detí, ktoré rodiny využívajú na dovolenky. Okrem toho pre mnohých ľudí v tomto veku cestovanie za rodinou počas sviatkov znamená, že musia odísť z miesta svojho trvalého bydliska, v ktorom si založili svoje rodiny. Prepojenie sviatkov a volieb teda nebude výhodné pre všetkých,“ upozorňuje na fakt Denisa Lakatošová z NMS Slovakia.

Kľúčové slovo budú mať nerozhodnutí

            43 % Slovákov a Sloveniek by znovuzvolilo svojho primátora/ku, starostu/ku v prípade, že by znovu kandidoval/a. Rovnaký podiel je však opačného názoru. Najväčšiu podporu môžu získať súčasní primátori/ky a starostovia/ky Košického a Bratislavského kraja, ktorých by podržala polovica z oslovených. Spozornieť by mali predovšetkým starostovia/ky a primátori/ky Trenčianskeho, Žilinského a Nitrianskeho kraja, v ktorých sa väčšia časť oslovených priklonila k názoru, že by zvolili iného kandidáta/ku.

Graf z prieskumu prieskumnej agentury NMS Market Research Slovakia

Verní aktuálnemu úradujúcemu/cej sú predovšetkým ľudia, ktorí deklarujú záujem o domácu politickú scénu. Za znovuzvolenie by bola takmer polovica z nich (48 %). Pre porovnanie ľudia, ktorí sa o domácu politickú scénu nezaujímajú, by aktuálneho úradujúceho/u znovuzvolili len v 35 % prípadov. Na druhej strane je medzi nimi viac ako pätina nerozhodnutých. Väčšiu vernosť vykazujú aj obyvatelia malých obcí s menej ako 5 tisíc obyvateľmi.

 

PODROBNOSTI O PRIESKUME

Zber dát prebiehal v čase od 3. – 7. mája 2022. Prieskumu sa zúčastnilo 1000 respondentov vo veku nad 18 rokov. Vzorka kopírovala rozloženie populácie Slovenska podľa pohlavia, veku, vzdelania, kraja a veľkosti miesta bydliska. Zber dát prebiehal cez Slovenský národný panel (www.narodnypanel.sk).

PODROBNOSTI O AGENTÚRE NMS MARKET RESEARCH

Prieskum bol realizovaný agentúrou NMS Market Research, ktorá je  členom organizácií ESOMAR a SIMAR. Agentúra NMS Market Research je na trhu 23 rokov a predmetom jej skúmania sú tak komerčné prieskumy, ako aj prieskumy zamerané na spoločenské a politické témy.

KONTAKT PRE MÉDIÁ

Denisa Lakatošová

denisa.lakatosova@nms-sk.sk

+421 948 727 527