NMS Market Research Slovakia vstúpilo do SAVA

NMS Slovakia je súčasťou SAVA – Slovenskej asociácie výskumných agentúr. O prijatí rozhodlo Valné zhromaždenie SAVA konané dňa 4. apríla 2022. Proces prijatia bol ukončený vstupnou kontrolou, ktorá sa uskutočnila 19. júla 2022.

Kde sa hovorí o dodržiavaní štandardov kvality výskumu trhu a výskumu verejnej mienky, tam chceme byť.

Robíme poctivé remeslo a je to už aj na papieri. Ocitli sme sa medzi špičkou výskumných agentúr na Slovensku.

Tešíme sa, ako s ostatnými členmi budete rozvíjať tento náš krásny odbor! 💙