Holocaust could happen again, even today, 55 % of the public thinks

January 27 is International Holocaust Remembrance Day. On that occasion, we asked what the public knows about the genocide, what their attitudes are towards its commemoration and whether something similar can happen again nowadays.

Aktuální výzkum NMS Market Research ukazuje, že 90 % Čechů a Češek nad 15 let ví, co znamená pojem holocaust. Dokonce ani nejmladší věková kategorie od 15 do 18 let ve znalostech výrazně nezaostává. O něco jistější jsou si muži než ženy. Dotázaní většinou popisují holocaust jako systematické pronásledování a vyvražďování obyvatel, zejména Židů, za druhé světové války.

Na druhou stranu, více než polovina veřejnosti (55 %) si netroufá odhadnout počet obětí holocaustu. Obecně užívané číslo kolem 6 milionů zavražděných uvádí 9 % respondentů. Že je to méně, se domnívá 16 %, a že je to více než 6 milionů, tipuje 21 % dotázaných.

Holocaust je důležité připomínat i dnes

Kromě 27. ledna je v Česku významným dnem i 9. březen, Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Březince. Nicméně pouze podle poloviny dotázaných (52 %) si holocaust v Česku připomínáme dostatečně, 35 % si myslí opak. O jeho obětech by se i v současnosti mělo více mluvit, domnívá se 76 % Čechů a Češek.

„Výzkum ukazuje, že holocaust je pro Čechy a Češky stále živé téma a důležité memento pro budoucnost,“ říká analytik NMS Market Research Vít Pavliš. Pouze 35 % veřejnosti si myslí, že holocaust je záležitost historie a něco podobného se dnes už nemůže stát. Více než polovina (55 %) s tímto výrokem nesouhlasí, o něco častěji jsou to lidé nad 45 let.

Podle 82 % by na se o holocaustu mělo na základních a středních školách více učit. „Dokonce i 89 % studentů ve věku 15 až 17 let si myslí, že by se o holocaustu měli ve škole dozvědět víc,“ doplňuje analytik NMS Market Research Vít Pavliš.

Sběr dat probíhal 8.–16. ledna 2022 v prostředí Českého národního panelu. Průzkumu se zúčastnilo 1 281 osob, reprezentativní vzorek online populace České republiky ve věku nad 15 let.

Kontakt pro média

Vít Pavliš,
NMS Market Research
vit.pavlis@nms.cz
+420 777 031 594